Vyhláška č. 82/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev

Čiastka 30/2008
Platnosť od 13.03.2008 do31.07.2012
Účinnosť od 15.03.2008 do31.07.2012
Zrušený 206/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2008 - 31.07.2012

Pôvodný predpis

13.03.2008