Vyhláška č. 74/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat

Čiastka 28/2008
Platnosť od 06.03.2008 do31.01.2012
Účinnosť od 15.03.2008 do31.01.2012
Zrušený 19/2012 Z. z.