Vyhláška č. 612/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania zobrazovania identifikácie volajúcej stanice a poskytovania lokalizačných údajov koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku integrovaného záchranného systému

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008 do30.06.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2013
Zrušený 91/2013 Z. z.