Nariadenie vlády č. 589/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008 do14.11.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do14.11.2013
Zrušený 349/2013 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 14.11.2013

Pôvodný predpis

20.12.2008