Vyhláška č. 58/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v nominálnej hodnote 5 000 Sk pri príležitosti 400. výročia korunovácie Mateja II. v Bratislave

Čiastka 23/2008
Platnosť od 21.02.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.06.2008 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2008 - 31.12.2008