Oznámenie č. 575/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 3. decembra 2008 v súlade s článkom 34.