Vyhláška č. 559/2008 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Čiastka 197/2008
Platnosť od 19.12.2008 do30.04.2010
Účinnosť od 01.01.2009 do30.04.2010
Zrušený 161/2010 Z. z.