Zákon č. 553/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 195/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.02.2009 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.

OBSAH