Vyhláška č. 548/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole kotlov, pri individuálnej špeciálnej kontrole vykurovacej sústavy a pri pravidelnej kontrole klimatizačných systémov

Čiastka 194/2008
Platnosť od 13.12.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2012
Zrušený 314/2012 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 31.12.2012