Vyhláška č. 51/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon

(v znení č. 340/2010 Z. z., 22/2015 Z. z.)

Čiastka 20/2008
Platnosť od 15.02.2008
Účinnosť od 01.03.2015

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2015 22/2015 Z. z. Aktuálne znenie
01.09.2010 - 28.02.2015 340/2010 Z. z.
15.02.2008 - 31.08.2010