Oznámenie č. 494/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu

Čiastka 181/2008
Platnosť od 04.12.2008
Redakčná poznámka

Začiatok vydávania: apríl 2009