Nariadenie vlády č. 493/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

(v znení č. 79/2010 Z. z.)

Čiastka 181/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 15.03.2010