Nariadenie vlády č. 464/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/2008 Z. z.

Čiastka 169/2008
Platnosť od 25.11.2008 do14.02.2011
Účinnosť od 01.02.2009 do14.02.2011
Zrušený 29/2011 Z. z.

OBSAH