Zákon č. 447/2008 Z. z.Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 165/2008
Platnosť od 20.11.2008
Účinnosť od 01.09.2019 dodňom vystúpenia UK z EÚ