Zákon č. 435/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 351/2011 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo), 474/2013 Z. z.(nepriamo), 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 20.05.2018