Zákon č. 421/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 156/2008
Platnosť od 01.11.2008
Účinnosť od 01.11.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2008 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.11.2008