Oznámenie č. 409/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zriadení spoločného kontaktného pracoviska Jarovce-Kittsee

Čiastka 149/2008
Platnosť od 25.10.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2008 v súlade s článkom 6 ods. 1.