Zákon č. 408/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 149/2008
Platnosť od 25.10.2008
Účinnosť od 01.01.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 25. decembra 2008 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 308/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
25.12.2008 - 31.12.2018
01.11.2008 - 24.12.2008 Delená účinnosť