Zákon č. 394/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov

Čiastka 146/2008
Platnosť od 18.10.2008
Účinnosť od 01.11.2008 do30.11.2014
Zrušený 278/1993 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2008 - 30.11.2014