Vyhláška č. 361/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Čiastka 135/2008
Platnosť od 25.09.2008
Účinnosť od 01.10.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2008 Aktuálne znenie