Nariadenie vlády č. 36/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe

Čiastka 15/2008
Platnosť od 01.02.2008 do31.03.2009
Účinnosť od 15.02.2008 do31.03.2009
Zrušený 114/2009 Z. z.

OBSAH