Nariadenie vlády č. 339/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách

Čiastka 128/2008
Platnosť od 29.08.2008
Účinnosť od 01.09.2016 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z.