Oznámenie č. 335/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

Čiastka 126/2008
Platnosť od 28.08.2008
Účinnosť od 01.09.2008
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2008. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 Aktuálne znenie