Vyhláška č. 327/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu

Čiastka 122/2008
Platnosť od 23.08.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.09.2008 do31.12.2008
Zrušený 616/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2008 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

23.08.2008