Vyhláška č. 302/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 1 000 Sk s tematikou rozlúčky so slovenskou korunou

Čiastka 114/2008
Platnosť od 06.08.2008 do31.12.2008
Účinnosť od 01.11.2008 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.