Zákon č. 284/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 110/2008
Platnosť od 31.07.2008
Účinnosť od 20.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 106/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2008 - 19.05.2018

Pôvodný predpis

31.07.2008