Zákon č. 270/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo), 129/2010 Z. z.(nepriamo), 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 107/2008
Platnosť od 25.07.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem ustanovení čl. I bodu 3 [§ 3 ods. 2], bodov 4 a 5 [§ 4 ods. 5 až 7], bodu 8 [§ 7 ods. 2 písm. c)], bodu 9 [§ 16 ods. 1], bodu 16, bodov 19 a 20 [§ 31 ods. 2 až 8], bodu 24 [§ 32 ods. 5], bodu 25 [§ 32 ods. 6], bodu 26 ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 39/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
11.06.2010 - 31.12.2015 129/2010 Z. z.(nepriamo)
01.12.2009 - 10.06.2010 492/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2009 - 30.11.2009 Delená účinnosť
01.08.2008 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

25.07.2008