Vyhláška č. 265/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie, prepočty a zaokrúhľovania platieb a iných hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na euro pre oblasť sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov

Čiastka 106/2008
Platnosť od 19.07.2008
Účinnosť od 01.08.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2008 Aktuálne znenie