Oznámenie č. 261/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo

Čiastka 105/2008
Platnosť od 17.07.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. júla 2008 v súlade s článkom 2 ods. 1.

Pôvodný predpis

17.07.2008