Nariadenie vlády č. 258/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

(v znení č. r1/c128/2008 Z. z.)

Čiastka 104/2008
Platnosť od 15.07.2008
Účinnosť od 15.07.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2008 r1/c128/2008 Z. z. Aktuálne znenie