Vyhláška č. 221/2008 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú niektoré pravidlá pre duálne zobrazovanie niektorých cien, platieb a iných hodnôt pre oblasť finančného trhu a služieb finančných inštitúcií v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia

Čiastka 88/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 Aktuálne znenie