Zákon č. 214/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 272/2016 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 87/2008
Platnosť od 20.06.2008
Účinnosť od 18.10.2016