Zákon č. 202/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008

OBSAH