Zákon č. 200/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/2008
Platnosť od 12.06.2008
Účinnosť od 12.06.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.06.2008 Aktuálne znenie