Vyhláška č. 199/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

(v znení č. 462/2011 Z. z.)

Čiastka 81/2008
Platnosť od 06.06.2008
Účinnosť od 01.01.2012 do31.12.2017
Zrušený 364/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 277/2017 Z. z. vložil do zákona č. 364/2004 Z. z. nový § 83b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 199/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2012 - 31.12.2017 462/2011 Z. z.
01.07.2008 - 31.12.2011

Pôvodný predpis

06.06.2008