Vyhláška č. 195/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.07.2008 do31.12.2012
Zrušený 314/2012 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2008 - 31.12.2012