Nariadenie vlády č. 190/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach

Čiastka 77/2008
Platnosť od 31.05.2008 do14.02.2011
Účinnosť od 24.06.2008 do14.02.2011
Zrušený 29/2011 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.2008 - 14.02.2011

Pôvodný predpis

31.05.2008