Oznámenie č. 187/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 76/2008
Platnosť od 28.05.2008

187

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. apríla 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 z 3. marca 2008 uzatvorená medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. marca 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 z 3. apríla 2008 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 z 3. apríla 2008 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 zo 17. apríla 2008 uzatvorená medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

7. Dodatok č. 7 z 1. apríla 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestných stavieb Slovenska.