Oznámenie č. 178/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 73/2008
Platnosť od 22.05.2008 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 521/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.