Zákon č. 172/2008 Z. z.Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

(v znení č. 55/2009 Z. z.)

Čiastka 71/2008
Platnosť od 17.05.2008 do30.04.2010
Účinnosť od 01.04.2009 do30.04.2010
Zrušený 140/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2009 - 30.04.2010 55/2009 Z. z.
01.01.2009 - 31.03.2009