Zákon č. 167/2008 Z. z.Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)

Čiastka 69/2008
Platnosť od 15.05.2008
Účinnosť od 01.11.2019