Nariadenie vlády č. 160/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

(v znení č. 386/2008 Z. z.)

Čiastka 64/2008
Platnosť od 30.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 15.10.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.