Zákon č. 144/2008 Z. z.Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 61/2008
Platnosť od 26.04.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem § 2 ods. 6 v čl. I a dvadsiateho ôsmeho až tridsiateho druhého bodu v čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2008.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 281/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.09.2008 - 31.12.2015
01.06.2008 - 31.08.2008 Delená účinnosť