Oznámenie č. 128/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 54/2008
Platnosť od 16.04.2008
Redakčná poznámka

Zmeny Poplatkového poriadku nadobudli platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.

Pôvodný predpis

16.04.2008