Zákon č. 127/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby

Čiastka 53/2008
Platnosť od 16.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008