Nariadenie vlády č. 113/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o dodatočnej montáži zrkadiel na nákladné vozidlá určitých kategórií

Čiastka 44/2008
Platnosť od 01.04.2008
Účinnosť od 01.04.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 Aktuálne znenie