Oznámenie č. 111/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 42/2008
Platnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2008. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2008.