Vyhláška č. 109/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 Aktuálne znenie