Redakčné oznámenie č. r1/c83/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.

Čiastka 83/2007
Platnosť od 06.04.2007