Redakčné oznámenie č. r1/c268/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z.

Čiastka 268/2007
Platnosť od 31.12.2007